Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2019 aanvragen? Doe dat binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag 2019

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Maximum uurtarief 2019

De overheid stelt ieder jaar een maximum fiscaal uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. De maximum fiscale uurtarieven voor 2019 zijn:

€ 8,02 voor kinderdagopvang              (was in 2018 € 7,45)
€ 6,89 voor buitenschoolse opvang   (was in 2018 € 6,95)
€ 6,15 voor gastouderopvang              (was in 2018 € 5,91)

Maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Op www.toeslagen.nl kunt u alle informatie over de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen vinden.

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel ouders vragen hebben over het betalingsproces of over het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst Toeslagen. Daarom hebben wij een document gemaakt met de belangrijkste informatie hieromtrent. Klik hier om het document in te zien.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

‘Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen’

De helft van de kinderen beweegt te weinig, concludeerde het CBS in juni 2018. Terwijl [...]

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke [...]

Word jij onze nieuwe sportieve collega? – Reeds ingevuld

Bij Sport BSO De Thuisclub Bennekom zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.