Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen? Doe dat binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag 2018

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Maximum uurtarief 2018

De overheid stelt ieder jaar een maximum fiscaal uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. De maximum fiscale uurtarieven voor 2018 zijn geïndexeerd:

€ 7,45 voor kinderdagopvang              (was in 2017 € 7,18)
€ 6,95 voor buitenschoolse opvang   (was in 2017 € 6,69)
€ 5,91 voor gastouderopvang              (was in 2017 € 5,75)

Maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Op www.toeslagen.nl kunt u alle informatie over de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen vinden. Daar kunt u ook uitrekenen hoeveel toeslag u kunt krijgen.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke [...]

Word jij onze nieuwe sportieve collega?

Bij Sport BSO De Thuisclub Bennekom zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker [...]

Open Dagen bij BSO De Thuisclub

Ook in 2018 zal er op drie opvanglocaties van BSO De Thuisclub een Open Dag [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.