Kwaliteit

In de eerste plaats moet de opvang veilig zijn en in een gezonde omgeving plaats vinden. Daarnaast moeten de kinderen een thuisgevoel hebben op de opvang. Dit creëren wij onder andere door een gezellige binnenruimte waar genoeg te beleven valt voor de kinderen, gekwalificeerd en enthousiast personeel en uitdagende activiteiten voor alle doelgroepen. Ouders moeten de kinderen met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze opvang en weten dat hun kind zich hartstikke goed vermaakt en het naar zijn zin heeft.

Er worden vanuit de leiding afspraken en regels gehanteerd om de sfeer en de leefbaarheid in de groep te beïnvloeden. De regels bevinden zich op het vlak van hygiëne, sociale omgang en zelfredzaamheid. De pedagogisch medewerkers geven alle kinderen aandacht door te luisteren naar verhalen en de tijd daarvoor te nemen. Ze ondersteunen kinderen die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, en nemen hen serieus. Iedere pedagogisch medewerker is  als mentor verantwoordelijk voor zijn of haar eigen basisgroep die bestaat uit maximaal 10 kinderen. Zij houden de ontwikkelingen van het kind schriftelijk bij en fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Zo is er altijd iemand die direct betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind en bij wie u terecht kunt met vragen.

De pedagogisch medewerkers zorgen altijd voor een goede overdracht aan de ouders. Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een afgeronde opleiding met pedagogische doeleinden en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Met het oog op de veiligheid van de kinderen en van de pedagogisch medewerkers tijdens de opvanguren worden een aantal regels gehanteerd. De kinderen blijven, zowel in de binnenruimte als in de buitenruimte continu in het zicht van de pedagogisch medewerkers. Hierbij wordt altijd de 1-op-10 regeling in acht genomen, dit houdt in dat er voor elke 10 kinderen tenminste 1 pedagogisch medewerker aanwezig is.

Samenvattend; persoonlijke aandacht en respect voor elk kind, zijn centrale waarden binnen onze opvang.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.