Veiligheid & Gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn de basiselementen voor de opvang van kinderen. We waarborgen de veiligheid door het maken van duidelijke afspraken, en door een veilige binnen- en buitenruimte te bieden die aan alle wettelijke eisen voldoen. We waarborgen de gezondheid door een gezond voedingsbeleid en goede hygiëne te hanteren op de opvang. Regels, voorschriften en opvangbepalingen zijn verwerkt in verschillende protocollen zodat dit voor iedereen helder is.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid beschrijft hoe de veiligheid en gezondheid van de kinderen gewaarborgd wordt tijdens de opvang. Dit beleid is een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Het helpt grote en kleine veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor kinderen beter in kaart te brengen. Hierdoor kunnen kinderen beschermd worden tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s.

Veiligheidsregels

Met het oog op veiligheid tijdens opvanguren van de kinderen en van de pedagogisch medewerkers worden er een aantal regels gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De kinderen blijven, zowel in de binnenruimte als in de buitenruimte, continu in het zicht van de pedagogisch medewerkers.
 • Wanneer kinderen de opvang verlaten moeten zij zich afmelden bij een pedagogisch medewerker.

Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een afgeronde opleiding met pedagogische doeleinden en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Fysieke omgeving

De omgeving waarin de kinderen zich bevinden is aangepast aan de behoeften van de kinderen en aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de binnen- en buitenruimte. De Thuisclub besteedt aandacht aan:

 • Kindvriendelijke inrichting: binnen- en buitenruimte zijn ingericht met kindvriendelijk meubilair en materialen;
 • Oppervlakte van de ruimtes: deze zijn ruim genoeg voor het aantal kinderen en voldoen aan de normen van de GGD;
 • Verlichting en lichtinval: de ruimtes zijn goed verlicht en alle elementen in de ruimtes zijn goed zichtbaar voor zowel de kinderen als voor de pedagogisch medewerkers;
 • Klimaatbeheersing: de temperatuur is aangenaam en het ventilatiesysteem functioneert goed om zo een optimaal binnenklimaat te creëren.

Hygiëne

Een hygiënische omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Om zo hygiënisch mogelijk te werken worden een aantal richtlijnen gehanteerd:

 • Er vindt een wekelijkse schoonmaak plaats van de binnen- en buitenruimte;
 • Er is aandacht voor de persoonlijke hygiëne van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers;
 • Er is voldoende extra kleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad;
 • Dagelijks controleren we of er voldoende handzeep en papieren handdoekjes zijn in de toiletten en wasruimtes;
 • Na elke handeling (toiletgang, maar ook niezen of hoesten) dienen de handen gewassen te worden met zeep. Dit geldt voor zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen.

Voeding

In ons voedingsbeleid staan variatie en verantwoorde keuzes centraal. We bieden een gevarieerd aanbod, zodat kinderen kunnen kiezen wat ze zelf lekker vinden. Het aanbod gezonde keuzes is altijd groter dan de minder gezonde keuzes. Daarnaast zijn de basisproducten die vaak worden aangeboden gezonde keuzes. Zo leveren we een bijdrage aan het ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij kinderen. Er is hierbij ruimte voor uitzonderingen. Bijvoorbeeld een keer een ijsje eten bij warm weer of een cupcake versieren tijdens de vakanties.

“Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen.”

Anouk, Beleidsmedewerker & Coach bij De Thuisclub in 2018 & 2019

“Heerlijk sporten na een dag stil zitten op school.”

Chris en Irene , ouders van Jordi en Renzo

“Heerlijke plek om de energie kwijt te kunnen.”

Tanja, moeder van Quinn en Tristan

“Zowel binnen als buiten is er veel speelruimte.”

Christa, moeder van Meie

“Voor ons als ouders een vertrouwd adres met de nodige flexibiliteit.”

Martin, vader van Marnix

“Onze dochter voelt zicht thuis door de betrokken en enthousiaste leiding.”

Marianne, moeder van Sascha

“De Thuisclub is heel erg gericht op hoe kinderen en ouders het zo fijn mogelijk hebben.”

Erik en Lisette, ouders van Mick en Teun

“Na school eerst een gezamenlijk moment, daarna een creatieve of sportieve activiteit.”

Manon, moeder van Lennard, Jonne & Gerwin

“Naast actief met de bal bezig zijn wordt er ook actief aan de ontwikkeling gewerkt.”

Francesca, moeder van Loris en Luca

“Ook voor onze jongste dochter van 4 jaar heeft de Sport BSO leuke activiteiten.”

Eduard, vader van Bram, Daan en Pleun

“Het is vaak moeilijk om ze mee naar huis te krijgen, dat zegt al genoeg.”

Koen, vader van Casper, Norah en Julia