Veiligheid & Gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn de basiselementen voor de opvang van kinderen. De veiligheid wordt onder meer gewaarborgd door een veilige binnen- en buitenruimte te hebben die aan alle wettelijke en branche-eisen voldoen en door onderling goede afspraken te maken met elkaar. Een goede hygiëne en een gezond voedingsbeleid zijn belangrijke speerpunten in ons beleid. Regels, voorschriften en opvangbepalingen dienen voor iedereen helder te zijn. Deze zijn verwerkt in verschillende protocollen.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

De Thuisclub beschikt over een beleidsplan veiligheid en gezondheid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. Het veiligheid- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerkers, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Hierdoor ontstaat een betere weging tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen kunnen hierdoor beschermt worden tegen grote risico’s en leren om te gaan met kleine risico’s.

Veiligheidsregels

Met het oog op de veiligheid van de kinderen en van de pedagogisch medewerkers tijdens de opvanguren worden een aantal regels gehanteerd. De kinderen blijven, zowel in de binnenruimte als in de buitenruimte continu in het zicht van de pedagogisch medewerkers. Hierbij wordt altijd de 1 op 10 regeling in acht genomen, dit houdt in dat er voor elke 10 kinderen tenminste 1 pedagogisch medewerker aanwezig is. Wanneer kinderen de opvang verlaten moeten zij zich afmelden bij een pedagogisch medewerker.

Fysieke omgeving

De omgeving waarin de kinderen zich bevinden is aangepast op de behoeften van zowel de kinderen als aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de binnen- en buitenruimte. Er wordt aandacht besteed aan:

  • Een kindvriendelijke inrichting van de binnen- en buitenruimte (hierbij valt te denken aan kindvriendelijk meubilair en kindvriendelijke materialen);
  • De oppervlakte van de ruimtes, deze moeten groot genoeg zijn voor het aantal kinderen (volgens de normen van de GGD);
  • De verlichting en lichtinval in de ruimtes, de ruimtes moeten goed verlicht zijn en alle elementen in de ruimtes moeten goed zichtbaar zijn voor zowel de kinderen als voor de pedagogisch medewerkers.
  • Klimaatbeheersing, er moet een juiste temperatuur zijn en het ventilatiesysteem moet goed functioneren om zo een optimaal binnenklimaat te creëren.

Hygiëne

Een hygiënische omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Om zo hygiënisch mogelijk te werken worden een aantal richtlijnen gehanteerd:

  • Er vindt een wekelijkse schoonmaak plaats van de binnen- en buitenruimte.
  • Er is aandacht voor de persoonlijke hygiëne van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.
  • Er is voldoende extra kleding voor de kinderen die een ongelukje hebben gehad.
  • Dagelijks vindt controle plaats van de handzeep en of er voldoende papieren handdoekjes in de toiletten/wasruimtes aanwezig zijn.
  • Na elke handeling (toiletgang, maar ook niezen of hoesten) dienen de handen gewassen te worden met zeep. Dit geldt voor zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen.

Voeding

In het voedingsbeleid zijn naast het eten en drinken ook andere aspecten van belang, hierbij valt te denken aan allergieën, variatie in voeding en de hygiënische bereiding van voeding. Er wordt van alle kinderen een dossier bijgehouden waarin staat of het kind wel of geen allergieën heeft zodat iedere pedagogisch medewerker weet wat een kind wel en niet mag eten en drinken. Smaken verschillen, daarom bieden wij een gevarieerd aanbod van fruit, gezonde snacks en een koekje, zodat het kind kan kiezen wat hij of zij lekker vindt.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.