Klachtencommissie

De Thuisclub is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, een onafhankelijke instelling. Dit is verplicht voor alle kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Zowel de oudercommissie als individuele ouders kunnen hier een geschil voorleggen wanneer zij er niet uitkomen met de opvangorganisatie. Er wordt vervolgens eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Verdere regels en procedures voor het indienen van een geschil of een klacht staan beschreven in de registratieverklaring Stichting Geschillencommissies. Ouders kunnen deze raadplegen in het ouderportaal.

“Zowel binnen als buiten is er veel speelruimte.”

Christa, moeder van Meie

“Voor ons als ouders een vertrouwd adres met de nodige flexibiliteit.”

Martin, vader van Marnix

“De Thuisclub is heel erg gericht op hoe kinderen en ouders het zo fijn mogelijk hebben.”

Erik en Lisette, ouders van Mick en Teun

“Naast actief met de bal bezig zijn wordt er ook actief aan de ontwikkeling gewerkt.”

Francesca, moeder van Loris en Luca

“Heerlijke plek om de energie kwijt te kunnen.”

Tanja, moeder van Quinn en Tristan

“Heerlijk sporten na een dag stil zitten op school.”

Chris en Irene , ouders van Jordi en Renzo

“Het is vaak moeilijk om ze mee naar huis te krijgen, dat zegt al genoeg.”

Koen, vader van Casper, Norah en Julia

“Onze dochter voelt zicht thuis door de betrokken en enthousiaste leiding.”

Marianne, moeder van Sascha

“Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen.”

Anouk, Beleidsmedewerker & Coach bij De Thuisclub in 2018 & 2019

“Ook voor onze jongste dochter van 4 jaar heeft de Sport BSO leuke activiteiten.”

Eduard, vader van Bram, Daan en Pleun

“Na school eerst een gezamenlijk moment, daarna een creatieve of sportieve activiteit.”

Manon, moeder van Lennard, Jonne & Gerwin