Klachtencommissie

Alle nieuwe en bestaande kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen dienen per 1 januari 2016 te zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen komt in de plaats van de huidige verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. BSO De Thuisclub is reeds aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Zowel de oudercommissie als individuele ouders kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wanneer zij er onderling niet uitkomen met de opvangorganisatie. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

De verdere regels en procedures inzake het indienen van een geschil of een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat beschreven in de registratieverklaring Stichting Geschillencommissies, welke voor ouders is te raadplegen in het ouderportaal en op de opvanglocatie.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

‘Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen’

De helft van de kinderen beweegt te weinig, concludeerde het CBS in juni 2018. Terwijl [...]

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke [...]

Word jij onze nieuwe sportieve collega? – Reeds ingevuld

Bij Sport BSO De Thuisclub Bennekom zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.