Klachtencommissie

Alle nieuwe en bestaande kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen dienen per 1 januari 2016 te zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen komt in de plaats van de huidige verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. BSO De Thuisclub is reeds aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Zowel de oudercommissie als individuele ouders kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wanneer zij er onderling niet uitkomen met de opvangorganisatie. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

De verdere regels en procedures inzake het indienen van een geschil of een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat beschreven in de registratieverklaring Stichting Geschillencommissies, welke voor ouders is te raadplegen in het ouderportaal en op de opvanglocatie.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.