Klachtencommissie

Alle nieuwe en bestaande kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen dienen per 1 januari 2016 te zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen komt in de plaats van de huidige verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. BSO De Thuisclub is reeds aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Zowel de oudercommissie als individuele ouders kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wanneer zij er onderling niet uitkomen met de opvangorganisatie. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

De verdere regels en procedures inzake het indienen van een geschil of een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat beschreven in de registratieverklaring Stichting Geschillencommissies, welke voor ouders is te raadplegen in het ouderportaal en op de opvanglocatie.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke [...]

Word jij onze nieuwe sportieve collega?

Bij Sport BSO De Thuisclub Bennekom zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker [...]

Open Dagen bij BSO De Thuisclub

Ook in 2018 zal er op drie opvanglocaties van BSO De Thuisclub een Open Dag [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.