Pedagogisch beleid

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. De inbreng van zowel ouders, kinderen als pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een eerlijk en respectvol mens. Iemand die zich verantwoordelijk voelt, openstaat voor nieuwe ideeën, sociaal denkend en assertief is. Dit zijn kenmerken die wij als fundamenteel beschouwen voor een goed functionerend mens in de maatschappij.

Pedagogische doelen

De kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De vier pedagogische basisdoelen zoals omschreven in de Wet Kinderopvang vormen de leidraad voor ons pedagogisch handelen:

  • Bieden van een (emotionele) veilige basis

De pedagogisch medewerker heeft hierin een sleutelrol. De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind is de belangrijkste factor binnen de kinderopvang. Dit is de basis voor al het andere. Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het leren en ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een positieve groepssfeer. Er is een vaste dagindeling en de regels worden op een positieve, maar duidelijke manier gehandhaafd. We benoemen zoveel mogelijk wat wel mag in plaats van wat niet mag en gaan in gesprek met het kind over waarom dat zo is.

  • Stimuleren van persoonlijke competenties

Bij De Thuisclub vinden we het belangrijk dat kinderen zich bepaalde eigenschappen en vaardigheden eigen maken om op te groeien tot gelukkige en goed functionerende mensen binnen de maatschappij. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen om zich te ontwikkelen tot eerlijke, zelfverzekerde, veerkrachtige en empathische individuen die problemen adequaat kunnen aanpakken. Tevens wordt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht besteed. Persoonlijke competenties omvatten ook de competenties van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de motorische, creatieve (spel, muziek) en de taal- en cognitieve ontwikkeling.

  • Bevorderen van sociale competentie

De BSO is bij uitstek een geschikte plek voor kinderen om sociale competenties te ontwikkelen. Kinderen komen in aanraking met leeftijdsgenoten, kinderen die jonger zijn en kinderen die ouder zijn dan zijzelf. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de interacties tussen de kinderen op een positieve manier verlopen. Zij leren de kinderen onder andere samenwerken, omgaan met conflicten en hulp bieden én hulp vragen. Dit gebeurt door voorbeeldgedrag te laten zien en door in gesprek te gaan met de kinderen en hen te helpen reflecteren op gedrag.

  • Overdragen van normen en waarden

Bij De Thuisclub leren kinderen (ongeschreven) regels die belangrijk zijn om goed met elkaar en met de omgeving om te kunnen gaan. Waarden die wij onder andere belangrijk vinden zijn respect, autonomie, behulpzaamheid, eerlijkheid, enthousiasme, plezier, samenwerking, sportiviteit, vriendelijkheid en zelfvertrouwen. Uit deze waarden vloeien regels voort die we nastreven. Zoals ‘we gaan respectvol om met onze spullen’ en ‘we lachen met elkaar, niet om elkaar’. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie, zij bejegenen elkaar en de kinderen met respect en beleefdheid. Samen met de kinderen stellen de pedagogisch medewerkers regels op en maken zij afspraken. Daarnaast wordt gezorgd voor een nette en gezellige groepsruimte en is er goede afstemming met ouders, collega’s en eventueel leerkrachten.

“Zowel binnen als buiten is er veel speelruimte.”

Een kleinschalige BSO, waar onze dochter van 4 jaar niet verloren gaat in de massa. Pedagogisch medewerkster Anita is zeer betrokken en zorgt dat elk kind lekker bezig is. Zowel

Christa, moeder van Meie

“Na school eerst een gezamenlijk moment, daarna een creatieve of sportieve activiteit.”

Onze kinderen gaan met plezier naar BSO De Thuisclub, welke gevestigd is op basisschool De Wingerd. Na schooltijd kunnen ze direct bij de BSO naar binnen lopen voor een gezamenlijk

Manon, moeder van Lennard, Jonne & Gerwin

“Voor ons als ouders een vertrouwd adres met de nodige flexibiliteit.”

Voor onze zoon Marnix is de BSO op de ESV de plek waar hij altijd kan rekenen op zorgzame opvang maar ook op onderhoudende gesprekken, spelletjes en sportieve ontwikkeling. Voor

Martin, vader van Marnix

“De Thuisclub is heel erg gericht op hoe kinderen en ouders het zo fijn mogelijk hebben.”

Met heel veel plezier gaan onze kinderen naar BSO De Thuisclub, locatie Calluna. Vestigingsmanager Anita kijkt heel goed naar wat de kinderen zelf willen, het is hun vrije tijd. Ze

Erik en Lisette, ouders van Mick en Teun

“Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen.”

Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng, maar ook voor humor en plezier. Je krijgt veel energie

Anouk, Beleidsmedewerker & Coach bij De Thuisclub in 2018 & 2019

“Het is vaak moeilijk om ze mee naar huis te krijgen, dat zegt al genoeg.”

BSO De Thuisclub ESV is een leuke BSO waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het is vaak moeilijk om ze mee naar huis te krijgen, dat zegt al

Koen, vader van Casper, Norah en Julia

“Heerlijk sporten na een dag stil zitten op school.”

Onze jongens vinden het super leuk op de Sport BSO in Bennekom. Heerlijk sporten na een dag stil zitten op school. Alle lof voor het gezellige opvangteam; Goede en jonge

Chris en Irene , ouders van Jordi en Renzo

“Heerlijke plek om de energie kwijt te kunnen.”

Sport BSO De Thuisclub is voor onze kinderen een plek waar ze nog even heerlijk hun energie kwijt kunnen na een dag school. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers kunnen

Tanja, moeder van Quinn en Tristan

“Ook voor onze jongste dochter van 4 jaar heeft de Sport BSO leuke activiteiten.”

Zelfs voor onze jongste dochter van 4 jaar is er meer dan voldoende aandacht en stimulans vanuit het enthousiaste team om volwaardig bij Sport BSO de Thuisclub na school in

Eduard, vader van Bram, Daan en Pleun

“Naast actief met de bal bezig zijn wordt er ook actief aan de ontwikkeling gewerkt.”

Onze kinderen Loris en Luca gaan altijd graag naar de voorschoolse opvang op de ESV. Natuurlijk moeten ze er vroeg uit en snel aankleden, maar dat is geen probleem. Op

Francesca, moeder van Loris en Luca

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Deze toppers staan vandaag bij onze nieuwe Sport BSO locatie in Tiel bij voetbalvereniging Theole om alle ouders en kinderen te informeren over onze komst na de zomer! ... Bekijk meerInklappen

Deze toppers staan vandaag bij onze nieuwe Sport BSO locatie in Tiel bij voetbalvereniging Theole om alle ouders en kinderen te informeren over onze komst na de zomer!

Reactie op Facebook

Leuk die sporttas. Veel SUCCES

Vanaf het nieuwe schooljaar opent De Thuisclub een nieuwe Sport BSO bij voetbalvereniging TSV Theole in Tiel! Hieronder alvast een intro van onze nieuwe sportieve BSO. ... Bekijk meerInklappen

Reactie op Facebook

Gefeliciteerd met jullie nieuwe locatie. Jullie doen het geweldig.

Deze week geeft Walter van WF bikes drie dagen een clinic banden plakken bij BSO ESV Ede! ... Bekijk meerInklappen

Reactie op Facebook

Leuk om te zien, nog leuker om te doen