Pedagogisch beleid

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. De inbreng van zowel ouders, kinderen als pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een eerlijk en respectvol mens. Iemand die zich verantwoordelijk voelt, openstaat voor nieuwe ideeën, sociaal denkend en assertief is. Dit zijn kenmerken die wij als fundamenteel beschouwen voor een goed functionerend mens in de maatschappij.

Pedagogische doelen

Wij dragen bij aan het vormen van deze kenmerken door invulling te geven aan de vier centrale pedagogische doelen, zoals omschreven in de Wet Kinderopvang. Deze doelen zijn tevens een leidraad in ons pedagogisch beleidsplan.

De vier pedagogische doelen zijn:
1.  Emotionele veiligheid bieden;
2.  Gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen;
3.  Gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen;
4.  Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken.

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid maakt het mogelijk dat een kind zich verder kan ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers dragen zorg voor deze emotionele veiligheid door het bieden van structuur en duidelijke grenzen. Ze zijn consequent in gedrag en reactie, maken duidelijke afspraken met de kinderen en zorgen dat de dagindeling helder is. Hierdoor weten kinderen en pedagogisch medewerkers wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Deze herkenbare en terugkerende structuur geeft de kinderen duidelijkheid en draagt bij aan een veilig en vertrouwd gevoel.

Persoonlijke competenties

Kinderen dienen genoeg ruimte te krijgen om persoonlijke kenmerken te ontwikkelen, zoals zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij het ontwikkelen hiervan door activiteiten te bieden passend bij de leeftijd. We creëren ruimte voor sport, spel en creativiteit zonder een kind het initiatief uit handen te nemen. Dat doen we door het aanbod van materialen en activiteiten te laten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind.

Sociale competenties

Omgaan met leeftijdsgenootjes is dé manier om sociale competenties te ontwikkelen. Door samen te werken, conflicten op te lossen of hulp te verlenen wordt het gevoel van sociale verantwoordelijkheid aangesproken en versterkt, en ontwikkelt het kind empathisch vermogen. Hierin is ook een rol weggelegd voor de pedagogisch medewerkers: zij stimuleren en motiveren kinderen en begeleiden de activiteiten waarbij sociale competenties tot uiting komen.

Normen en waarden

Bij De Thuisclub krijgen kinderen de kans om in aanraking te komen met de diversiteit van de samenleving. Kinderen leren respect te hebben voor verschillen tussen zichzelf en een ander en de ander te behandelen zoals ze zelf ook behandeld willen worden. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie; zij behandelen elkaar en de kinderen met respect en beleefdheid. Bij De Thuisclub wordt te allen tijde door iedereen fatsoenlijke taal gebruikt. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor dieren, natuur en milieu, en dat zij zorgvuldig omgaan met het speelgoed van De Thuisclub.

“Het is vaak moeilijk om ze mee naar huis te krijgen, dat zegt al genoeg.”

BSO De Thuisclub ESV is een leuke BSO waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het is vaak moeilijk

Koen, vader van Casper, Norah en Julia

“Heerlijk sporten na een dag stil zitten op school.”

Onze jongens vinden het super leuk op de Sport BSO in Bennekom. Heerlijk sporten na een dag stil zitten op

Chris en Irene , ouders van Jordi en Renzo

“Zowel binnen als buiten is er veel speelruimte.”

Een kleinschalige BSO, waar onze dochter van 4 jaar niet verloren gaat in de massa. Pedagogisch medewerkster Anita is zeer

Christa, moeder van Meie

“Voor ons als ouders een vertrouwd adres met de nodige flexibiliteit.”

Voor onze zoon Marnix is de BSO op de ESV de plek waar hij altijd kan rekenen op zorgzame opvang

Martin, vader van Marnix

“Na school eerst een gezamenlijk moment, daarna een creatieve of sportieve activiteit.”

Onze kinderen gaan met plezier naar BSO De Thuisclub, welke gevestigd is op basisschool De Wingerd. Na schooltijd kunnen ze

Manon, moeder van Lennard, Jonne & Gerwin

“Onze dochter voelt zicht thuis door de betrokken en enthousiaste leiding.”

Onze oudste dochter gaat met veel plezier iedere dinsdag naar BSO De Wingerd. Zij voelt zich er thuis door de

Marianne, moeder van Sascha

“Naast actief met de bal bezig zijn wordt er ook actief aan de ontwikkeling gewerkt.”

Onze kinderen Loris en Luca gaan altijd graag naar de voorschoolse opvang op de ESV. Natuurlijk moeten ze er vroeg

Francesca, moeder van Loris en Luca

“Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen.”

Bij De Thuisclub heerst een prettige werksfeer, waarin mensen elkaar vertrouwen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng,