Tussenschoolse opvang

Het overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur bestaat uit lunchen, ontspannen en plezier maken. De tussenschoolse opvang dient een prettige onderbreking te zijn tussen de ochtend- en de middaglessen. Even geen school, lekker eten, gezelligheid, spelen met elkaar, maar ook de mogelijkheid om uit te rusten na een ochtend hard werken, om zodoende uitgerust aan de middaglessen te kunnen beginnen. De manier waarop de kinderen opgevangen worden, is aangepast aan hun leeftijdsniveau, hun interesse en hun behoeften.

Overblijven is niet bedoeld als een neutrale, zakelijke oppasregeling, maar als een gelegenheid om het kind te stimuleren tot spel en sociaal gedrag. Daartoe worden zoveel mogelijk kansen benut en wordt een uitnodigende speelomgeving gecreëerd.

Nadat de ochtendlessen zijn afgelopen komen de overblijfkrachten het klaslokaal in om het overblijven te begeleiden. De overblijfkrachten hebben een presentielijst bij zich waar alle kinderen op staan die overblijven. Nadat alle kinderen hun handen hebben gewassen zullen zij in hun eigen klaslokaal tot ongeveer 12.30 uur met elkaar kletsen, lachen en natuurlijk lunchen. De kinderen uit de bovenbouw zullen in hun eigen klaslokaal tot ongeveer 12.20 uur lunchen.

Wanneer de kinderen in hun eigen klaslokaal allemaal klaar zijn met lunchen, gaan zij naar buiten om op de grote speelplaats / buitenruimte te sporten en te spelen, waarbij de overblijfkrachten altijd zicht houden op de situatie. De kinderen mogen in de wintermaanden ook de keuze maken om in het BSO klaslokaal te lezen, te knutselen of een spelletje te spelen. Daarnaast zullen er een aantal maal per schooljaar leuke activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Dit betreffen activiteiten waar alle kinderen gezamenlijk aan kunnen deelnemen en activiteiten per klas of per twee klassen.

Tijdens het overblijven wordt er gebruik gemaakt van overblijfspeelgoed en materialen van De Thuisclub. De kinderen hebben de beschikking over knutselmateriaal, springtouwen en sport- en spelmateriaal. Ook kunnen de kinderen zich vermaken met de speeltoestellen die op het schoolplein aanwezig zijn. Bij slecht weer kunnen de kinderen hun energie kwijt in de gymzaal.

Om 12.45 uur gaan de groepen 1, 2 en 3 naar binnen en worden door hun overblijfkracht begeleid naar hun eigen klaslokaal. De overblijfkracht blijft bij de kinderen in het lokaal tot de leerkracht aanwezig is. Om 12.55 uur gaan de groepen 4 t/m 8 naar binnen, ieder naar zijn eigen klaslokaal.

De leiding en het toezicht tijdens de TSO zal liggen bij de overblijfkrachten en de pedagogisch medewerkers van De Thuisclub, waarbij de dagelijkse leiding van de TSO in handen is van de TSO coördinator. De TSO coördinator is tevens het aanspreekpunt van de ouders. Wij streven ernaar om per overblijfkracht of pedagogisch medewerker maximaal 15 kinderen op de groep te hebben. Op de drukkere dagen van de TSO (maandag, dinsdag en donderdag) zal er naast de TSO coördinator altijd minimaal nog een pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Alle medewerkers werken volgens het door ons opgestelde TSO Overblijfplan.

De overblijfkrachten zijn meerderjarige personen die toezicht houden op de groepen en een stimulerende rol spelen bij het aanbieden van ontspannende activiteiten tijdens het overblijven. De TSO coördinator is in het bezit van een geldig BHV-diploma. Alle vaste overblijfkrachten hebben een kinder-EHBO diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven aan De Thuisclub.

Ouders hebben de keuze uit drie mogelijkheden voor de afname van tussenschoolse opvang:

Een TSO-opvangcontract

Een kind maakt 40 weken per schooljaar één of meerdere dagen gebruik van de TSO. Deze opvangovereenkomst is geldig tot en met de laatste dag van de zomervakantie van de basisschool, van het jaar dat het kind naar het middelbaar onderwijs gaat. Het is mogelijk om een TSO-opvangcontract te combineren met een strippenkaart.

Een Strippenkaart

Ouders bieden wij de keuze uit drie strippenkaarten:
– Een Strippenkaart voor 20 maal overblijven.
– Een Strippenkaart voor 10 maal overblijven.
– Een Strippenkaart voor 5 maal overblijven.

Voordat een kind voor de eerste maal gebruik gaat maken van de TSO op de ESV bestaat er de mogelijkheid om daarvoor een keer tijdens het overblijven langs te komen met een ouder. De ouder en het kind krijgen daardoor een indruk van het overblijven op de ESV. De ouders kunnen hiervoor een afspraak maken met de TSO coördinator.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.