Wet Kinderopvang

Kinderopvang is een zaak van ouders, werkgevers en overheid. Buitenschoolse opvang valt sinds 1 januari 2005 onder de Wet kinderdagopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Ouders die werk en zorg combineren, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.

Uitgangspunt van de Wet kinderdagopvang is dat de kinderopvangbranche transparanter wordt en dat de ouder(s)/verzorger(s) de keuze maakt voor een organisatie die het best bij ze past. De overheid gaat er vanuit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de kinderopvangorganisaties.

Kinderopvang moet een zelfregulerende bedrijfstak worden met uniforme regels die voortkomen uit verschillende raakvlakken die betrekking hebben op kinderopvang. De regels worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: CAO’s, algemene arbo-normen, richtlijnen en regels ten aanzien van hygiëne en veiligheid.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

‘Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen’

De helft van de kinderen beweegt te weinig, concludeerde het CBS in juni 2018. Terwijl [...]

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke [...]

Word jij onze nieuwe sportieve collega? – Reeds ingevuld

Bij Sport BSO De Thuisclub Bennekom zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.