Wet Kinderopvang

Kinderopvang is een zaak van ouders, werkgevers en overheid. Buitenschoolse opvang valt sinds 1 januari 2005 onder de Wet kinderdagopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Ouders die werk en zorg combineren, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.

Uitgangspunt van de Wet kinderdagopvang is dat de kinderopvangbranche transparanter wordt en dat de ouder(s)/verzorger(s) de keuze maakt voor een organisatie die het best bij ze past. De overheid gaat er vanuit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de kinderopvangorganisaties.

Kinderopvang moet een zelfregulerende bedrijfstak worden met uniforme regels die voortkomen uit verschillende raakvlakken die betrekking hebben op kinderopvang. De regels worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: CAO’s, algemene arbo-normen, richtlijnen en regels ten aanzien van hygiëne en veiligheid.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.