Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 gaan wij ook de kantine van voetbalvereniging Bennekom gebruiken tijdens de opvang. Hierdoor kunnen er nog meer kinderen gebruik gaan maken van onze opvang. De GGD en de brandweer zijn langsgekomen bij de Sport BSO en hebben de kantine goedgekeurd om te gebruiken als opvangruimte. Het inspectierapport is te vinden onder Beleid – GGD Inspectierapporten.