Corona nieuws: Ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal per 8 juni stoppen. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen. Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 gaan wij ook de kantine van voetbalvereniging Bennekom gebruiken tijdens de opvang. Hierdoor kunnen er nog meer kinderen gebruik gaan maken van onze opvang. De GGD en de brandweer zijn langsgekomen bij de Sport BSO en hebben de kantine goedgekeurd om te gebruiken als opvangruimte. Het inspectierapport is te vinden onder Beleid - GGD Inspectierapporten.

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. De basisproducten die regelmatig worden aangeboden worden gezonder. We kiezen, waar mogelijk, voor een variant met minder suikers en minder zout. Hierdoor zijn een aantal producten geschrapt. Hiervoor in de plaats gaan wij een aantal gezondere alternatieven aanbieden. Er blijft natuurlijk wel genoeg keuze voor kinderen, bijvoorbeeld in het assortiment broodbeleg en tussendoortjes. Hierbij komt in het aanbod echter de nadruk meer te liggen op verantwoorde keuzes. Natuurlijk worden er soms uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld tijdens vakanties en tijdens feestdagen. Hierbij valt te denken aan pepernoten met Sinterklaas of een ijsje tijdens een uitje.

‘Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen’

De helft van de kinderen beweegt te weinig, concludeerde het CBS in juni 2018. Terwijl bewegen gezond is en cognitieve functies stimuleert. Daarom pleiten de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ervoor om kinderen minimaal twee keer per dag een half uur te laten bewegen. Gezamenlijk overhandigen zij dit advies aan minister-president Mark Rutte.

Graffiti workshop bij BSO De Thuisclub ESV

In maart & april 2018 krijgen de kinderen van BSO De Thuisclub ESV een te gekke graffiti workshop van de Straatkapers op de ESV! De kinderen en de graffiti specialisten gaan tijdens iedere workshop dag werken aan een gezamenlijk groot kunstwerk. Dit kunstwerk zal ongeveer 1.20m x 4.80m meten, oftewel 8 platen van 0.6m x 1.20m die tegen elkaar aan gezet worden. Op de foto het kunstwerk van de eerste workshop dag!

Open Dagen bij BSO De Thuisclub

Ook in 2018 zal er op drie opvanglocaties van BSO De Thuisclub een Open Dag worden gehouden. Op BSO Calluna in Ede op donderdag 26 april, Op BSO De Thuisclub ESV in Ede op woensdag 6 juni en op BSO De Wingerd in Bennekom op dinsdag 12 juni.

Nieuw bij de Sport BSO; een elektrische bolderkar!

Vanaf deze week zal de Sport BSO de kinderen ook ophalen van school met een elektrische bolderkar genaamd Stint. De Stint is speciaal ontworpen om kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar zo veilig mogelijk en kindvriendelijk te vervoeren. Het ontwerp bevat diverse aspecten die bijdragen aan de veiligheid. Het zitgedeelte vormt een gesloten geheel en bestaat uit afgeronde vormen. Ook is de zitting voorzien van heupgordeltjes. De Stint is uitgerust met een elektromotor met een maximum snelheid van 15 km per uur en biedt plaats aan 10 kinderen.

Uitmuntend inspectierapport BSO De Wingerd

Op 10 januari 2017 is de GGD bij BSO De Wingerd langsgekomen voor de jaarlijkse inspectie. Wij zijn zeer verheugd dat onze opvanglocatie ook dit jaar aan alle eisen van de GGD voldoet en er geen verbeteringen zijn aangestipt door de GGD! Het inspectierapport is te vinden op onze website onder Beleid – GGD Inspectierapporten.  

GGD inspectie op locatie Calluna

Op 7 november 2016 is de GGD bij BSO De Thuisclub, locatie Calluna langsgekomen voor een onderzoek naar registratie als BSO. Wij zijn zeer verheugd dat locatie Calluna aan alle eisen van de GGD voldoet en onze nieuwe locatie direct opgenomen wordt in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Het registratienummer van BSO De Thuisclub, locatie Calluna is: 293655947